ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Χριστιανουπόλεως 103, Γαλατσι, Αττικη, 11146

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό: 2131615300

Γραμματεία

Σταθερό: 2131615301 /  2131615331 /  2102925844

Fax: 2102927868

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2131615330 /  2102921336

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2131615345 /  2102930650

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2102138058 /  2131615329

syzefxis@1884.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη