ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Χριστιανουπόλεως 103, Γαλατσι, Αττικη, 11146

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2131615300

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2102138058 /  2131615329

Γραμματεία

Σταθερό : 2131615301 /  2131615331 /  2102925844

Fax : 2102927868

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2131615330 /  2102921336

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2131615345 /  2102930650

Δες στο Χάρτη