ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων απο Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11853

Β Μονάδα

Σταθερό : 2103401922

Γ Μονάδα

Σταθερό : 2103401925

Α Μονάδα

Σταθερό : 2103401902 /  2103401901

gr-fiu@hellenic-fiu.gr