ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΙΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΙΓΙΟΥ

Κανελλοπούλου 36, ΑΙΓΙΟ, Αιγιο, Αχαϊα, 25100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2691362318 /  2691362317 /  2691362319 /  2691028443

Δες στο Χάρτη