ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Λαδά Χρήστου 48, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Περιστερι, Αττικη, 12132

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Fax : 2131613122

Σταθερό : 2131613121

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2131613137

Δες στο Χάρτη