ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Λαδά Χρήστου 48, ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Περιστερι, Αττικη, 12132

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Σταθερό : 2131613121

Fax : 2131613122

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2131613137

syzefxis@1875.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη