ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Δικαστικό& Νομικής Υποστήριξης

Γούναρη Δημητρίου 227, ΠΥΡΝΑΡΙ, Γλυφαδα, Αττικη, 16674

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131610153 /  2131610108 /  2131610156 /  2131610157 /  2131610158

Προϊστάμενος

Fax : 2131610135

Σταθερό : 2131610153

Δες στο Χάρτη