ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  >>  Γενική Διεύθυνση Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651364140

Fax : 2651025292