ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  >>  Γενική Διεύθυνση Υγείας& Κοινωνικής Μέριμνας  >>  Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  >>  Τμήμα Υπηρεσιών& Επαγγελμάτων Υγείας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τμήμα Υπηρεσιών& Επαγγελμάτων Υγείας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2651364132

Fax : 2651025292