ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Αυτοκίνητα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Αυτοκίνητα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2551355115 /  2551355117 /  2551355114