ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Γραμματεία

Σταθερό : 2131613841 /  2109751095

Fax : 2109751833

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2131613842 /  2109760218

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2131613817 /  2109760996

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2131613840 /  2109735120

syzefxis@1878.syzefxis.gov.gr