ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Καρακάνδα 3, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Αμαλιαδα, Ηλεια, 27200

Γραμματεία

Σταθερό : 2622361301

Fax : 2622361306

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2622361307

Δες στο Χάρτη