ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

Δαμάρεως 175, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11632

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Σταθερό : 2131606201 /  2131606288

Fax : 2131606257

Υποδιευθυντής

Σταθερό : 2131606259

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2131606251 /  2131606252

syzefxis@1847.syzefxis.gov.gr

Δες στον Χάρτη