ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

Δαμάρεως 175, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11632

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Σταθερό: 2131606201 /  2131606288

Fax: 2131606257

Υποδιευθυντής

Σταθερό: 2131606259

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2131606251 /  2131606252

Δες στο Χάρτη