ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεσσαλονίκης 131, ΒΕΡΟΙΑ, Βεροια [Δημος], Ημαθια, 59100

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Σταθερό : 2331353124 /  2331353125 /  2331022752

Fax : 2331027357

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2331353126 /  2331022752 /  2331071664

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2331353163 /  2331066963

Δες στο Χάρτη