ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Καρακάνδα 3, ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Αμαλιαδα, Ηλεια, 27200

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2622361316 /  2622361312

Δες στο Χάρτη