ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

Δικαστικό& Νομικής Υποστήριξης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ

Δαμάρεως 175, ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 11632

Αντικρούσεων

Σταθερό: 2131606247 /  2131606246

Δες υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτήν:

Δες στο Χάρτη