ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Έλεγχος

Θεσσαλονίκης 131, ΒΕΡΟΙΑ, Βεροια [Δημος], Ημαθια, 59100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2331353131 /  2331353130 /  2331026384 /  2331066937 /  2331353132 /  2331353136 /  2331353138 /  2331353139 /  2331353149 /  2331353150 /  2331353153 /  2331021357

Επόπτης

Σταθερό : 2331353137

Υποδιευθυντής

Σταθερό : 2331353127 /  2331066797 /  2331066802

Fax : 2331066802

Δες στον Χάρτη