ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διεύθυνση Ανάπτυξης

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2651027967 /  2651364135 /  2651364161

Fax : 2651027965