ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2651364146 /  2651364144

Fax : 2651027965