ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  >>  Διεύθυνση Ανάπτυξης  >>  Τμήμα Επαγγέλματος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τμήμα Επαγγέλματος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2651364163

Fax : 2651027965