ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Θεσσαλονίκης 131, ΒΕΡΟΙΑ, Βεροια [Δημος], Ημαθια, 59100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2331353151 /  2331353129 /  2331024864

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2331353128

Δες στο Χάρτη