ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Θεσσαλονίκης 131, ΒΕΡΟΙΑ, Βεροια [Δημος], Ημαθια, 59100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2331353151 /  2331353129 /  2331024864

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2331353128

Δες στο Χάρτη