ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ  >>  Κληρονομιές - Δωρεές

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κληρονομιές - Δωρεές

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2331353168 /  2331353167