ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δικαστικό& Νομικής Υποστήριξης

Μετσόβου 4, ΜΟΥΣΕΙΟ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10682

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2108204610 /  2108204609 /  2108204611 /  2108204612

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2108204602

Δες στο Χάρτη