ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 20, ΚΑΒΑΛΑ, Καβαλα [Δημος], Καβαλα, 65100

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2510291201 /  2510223780 /  2513503201

Γραμματεία

Fax : 2513510114

Σταθερό : 2513503200 /  2510291200 /  2510220493

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2513503297 /  2510291297

Δες στο Χάρτη