ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 20, ΚΑΒΑΛΑ, Καβαλα [Δημος], Καβαλα, 65100

Γραμματεία

Σταθερό: 2513503200 /  2510291200 /  2510220493

Fax: 2513510114

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2513503297 /  2510291297

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2510291201 /  2510223780 /  2513503201

syzefxis@2206.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη