ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Συμμόρφωσης& Σχέσεων με τους Φορολογουμένους

Μετσόβου 4, ΜΟΥΣΕΙΟ, Αθηνα [Δημος], Αττικη, 10682

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2108204627 /  2108204631 /  2108204603 /  2108204635 /  2108204638 /  2108204641 /  2108204646

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2108204637

Δες στο Χάρτη