ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Παπανδρέου Ανδρέα 22, ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Καρδιτσα [Δημος], Καρδιτσα, 43100

Γραμματεία

Σταθερό : 2441354197 /  2441022138

Fax : 2441040112

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2441354150 /  2441023935

Υποδιευθυντής

Σταθερό : 2441354125

syzefxis@2390.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη