ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Λεωφόρος Θησέως 55-57, ΔΕΞΑΜΕΝΗ, Καλλιθεα, Αττικη, 17671

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό : 2131613300

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2131613360

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2131613448

syzefxis@1876.syzefxis.gov.gr, syze_admin@1876.syzefxis.gov.gr, dntisdoyfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr

Δες στον Χάρτη