ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Δικαστικό& Νομικής Υποστήριξης

Βενιζέλου Ελευθερίου 195, Καλλιθεα, Αττικη, 17673

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131607729 /  2131607728 /  2131607730 /  2131607741

Δες στο Χάρτη