ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2265352218 /  2265352217 /  2265352219 /  2265028822