ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ, Δραμα [Δημος], Δραμα, 66100

Γραμματεία

Σταθερό : 2521351112

Fax : 2521032300

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2521351143

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2521351141

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2521353142

Δες στο Χάρτη