ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑ, Δραμα [Δημος], Δραμα, 66100

Γραμματεία

Σταθερό: 2521351112

Fax: 2521032300

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2521351143

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2521351141

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2521353142

syzefxis@2199.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη