ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Κονδύλη Γεωργίου 14 & Κυριαζή Αθανάσιου, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Καρπενησι [Δημος], Ευρυτανια, 36100

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό: 2237352100

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2237352135 /  2237021293

syzefxis@2473.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη