ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  >>  Μητρώο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Μητρώο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2513503294 /  2513503301 /  2513503295 /  2510291294 /  2510291295 /  2510291301