ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Κονδύλη Γεωργίου 14 & Κυριαζή Αθανάσιου, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, Καρπενησι [Δημος], Ευρυτανια, 36100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2237021344 /  2237352121