ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Προσωπικού

Γραμματεία

Σταθερό : 2131353071 /  2131353075

Προσωπικό

Σταθερό : 2104853067 /  2104853075

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131352181

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2104852181