ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Διοίκησης

Γραμματεία

Σταθερό : 2131353048 /  2131353114

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131352199 /  2131352199

Προσωπικό

Σταθερό : 2104853048

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2104852199