ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Προϋπολογισμού

Γραμματεία

Σταθερό : 2131353140 /  2131353141

Προσωπικό

Σταθερό : 2104853140 /  2104853142 /  2104853175

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131352237

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2104852237