ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ ΠΕΙΡΑΙΑ

Έλεγχος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2132103321 /  2132103319 /  2132103322 /  2104134100 /  2104120984 /  2104226024

Επόπτες

Σταθερό : 2132103324

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2132103325