ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων

Γραμματεία

Σταθερό : 2131352193 /  2131353119

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131352192

Προσωπικό

Σταθερό : 2104852193

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2104852192

Fax : 2104853078