ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Μεθοδολογίας - Ανάλυσης και Μελετών

Γραμματεία

Σταθερό : 2131353092 /  2131353093

Προσωπικό

Σταθερό : 2104853091 /  2104853093 /  2104853097

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131352195

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2104852195