ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Παροχής Στατιστικής Πληροφόρησης

Λεωφόρος Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιας [Δημος], Αττικη, 18510

Γραμματεία

Σταθερό : 2131352307 /  2131352346

Fax : 2131352312

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131352022

Προσωπικό

Σταθερό : 2104852307 /  2104852311 /  2104852338 /  2104852340

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2104852022

Fax : 2104852339

Δες στο Χάρτη