ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

Κανάρη& Ανθήλης, ΛΑΜΙΑ, Λαμια [Δημος], Φθιωτιδα, 35100

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2231352101

Γραμματεία

Σταθερό : 2231352188 /  2231352189 /  2231352191

Fax : 2231047968

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2231352100

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2231046357 /  2231352155

Δες στο Χάρτη