ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

Κανάρη & Ανθήλης, ΛΑΜΙΑ, Λαμια [Δημος], Φθιωτιδα, 35100

Γραμματεία

Σταθερό : 2231352187 /  2231352188 /  2231352189 /  2231352191 /  2231352192 /  2231032015

Fax : 2231047968

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2231352101 /  2231032018

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2231352100 /  2231022304

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2231046357 /  2231352155

syzefxis@2480.syzefxis.gov.gr, doy_lamias@2480.syzefxis.gov.gr, georgia.mitsopoulou@2480.syzefxis.gov.gr

Δες στον Χάρτη