ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Λεωφόρος Κύκνων 2, Καστορια [Δημος], Καστορια, 52100

Γραμματεία

Σταθερό : 2467353202 /  2467087159

Τμηματάρχης

Σταθερό : 2467353231 /  2467353280

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2467087155 /  2467087159 /  2467080976

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2467353201 /  2467353201 /  2467087170

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2467353215 /  2467087169

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2467080696 /  2467353203

syzefxis@2337.syzefxis.gov.gr