ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΥ

Παροικία, ΠΑΡΟΣ, Παρος, Κυκλαδες, 84400

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2284361120 /  2284021288 /  2284024564 /  2284021254 /  2284021238

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2284024505

Δες στο Χάρτη