ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Λεωφόρος Κύκνων 2, Καστορια [Δημος], Καστορια, 52100

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2467353231 /  2467353230 /  2467353232 /  2467353233 /  2467353234 /  2467087163