ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΠΑΤΡΩΝ

Κανακάρη 84-86, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26221

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Σταθερό : 2610224425 /  2610226086 /  2610622173 /  2610623441 /  2610623560

syzefxis@2697.syzefxis.gov.gr