ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΠΑΤΡΩΝ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΠΑΤΡΩΝ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α ΠΑΤΡΩΝ

Νέα Εθνική Οδός Πατρών - Αθηνών 15, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26441

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό: 2613621109 /  2613621108

Δες στο Χάρτη