ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ ΠΑΤΡΩΝ

Ακτή Δυμαίων 18, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26222

Γραμματεία

Σταθερό: 2613621566 /  2613621571 /  2613621536 /  2610311214

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2610310690 /  2613621568

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax: 2610311930

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2613621537 /  2610318152

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2613621521 /  2610312330

syzefxis@2700.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη