ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ ΠΑΤΡΩΝ

Ακτή Δυμαίων 18, Πατρα [Δημος], Αχαϊα, 26222

Γραμματεία

Σταθερό : 2613621566 /  2613621571 /  2613621536 /  2610311214

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2610310690 /  2613621568

Στοιχεία Επικοινωνίας

Fax : 2610311930

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2613621537 /  2610318152

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2613621521 /  2610312330

Δες στο Χάρτη