ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Τμήμα Ερευνών Δημόσιου Τομέα

Γραμματεία

Σταθερό : 2131352572 /  2131352571

Fax : 2131352575

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2131352085

Προσωπικό

Σταθερό : 2104852571 /  2104852572 /  2104852573 /  2104852574

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2104852085

Fax : 2104852575