ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  >>  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ KATEΡΙΝΗΣ  >>  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Αυτοκίνητα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ KATEΡΙΝΗΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - Αυτοκίνητα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταθερό : 2351353281 /  2351353371

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2351353270