ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Γραμματεία

Σταθερό : 2695362309

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2695362350

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2695362351

syzefxis@2657.syzefxis.gov.gr