ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Β ΛΑΡΙΣΑΣ

Ρούσβελτ Φραγκλίνου & Πατρόκλου, Λαρισα [Δημος], Λαρισα, 41223

Τηλεφωνικό Κέντρο

Σταθερό: 2413510300

Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Σταθερό: 2413510361 /  2413510362

Fax: 2410537087

Προϊστάμενος

Σταθερό: 2413510360

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό: 2413510331

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό: 2413510359

syzefxis@2397.syzefxis.gov.gr

Δες στο Χάρτη