ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Γραμματεία

Σταθερό : 2731362154 /  2731029115

Fax : 2731021159

Υποδιευθυντής Φορολογίας

Σταθερό : 2731029474

Υποδιευθυντής Ελέγχου

Σταθερό : 2731020578

Προϊστάμενος

Σταθερό : 2731020078 /  2731362126

syzefxis@2775.syzefxis.gov.gr